NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Nguyễn Hương Liên

Tóm tắt


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI - Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Cũng như các tỉnh, thành khác, tỉnh Quảng Bình xác định việc nâng cao PCI là một trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Bài viết dựa trên cơ sở lý luận về PCI, đánh giá và phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2018, tìm ra nguyên nhân của các chỉ số thấp điểm, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2024.


Từ khóa


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054