ANH HÙNG - LIỆT SỸ QUÁCH XUÂN KỲ NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, BẤT KHUẤT

Lê Trọng Đại

Tóm tắt


     Bài viết giới thiệu với bạn đọc những nét sơ lược về gia đình và tuổi học đường của anh hùng - liệt sỹ Quách Xuân Kỳ. Mặt khác bài viết đi sâu làm rõ nhân cách người anh hùng và những đóng góp của ông trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng; xây dựng và phát triển tổ chức Đảng ở huyện Bố Trạch và Thị xã Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1949). 


Từ khóa


Quách Xuân Kỳ; Hoàn Lão; người cộng sản; anh hùng; liệt sỹ.

Trích dẫn bài viết


BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, (1995) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tập I (1930 - 1954), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xuất bản.

BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch (1995), Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch tập 1 (1930 - 1954), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch xuất bản.

Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Thị xã Đồng Hới 1930 - 1954 (Dự thảo) tập I, Thường vụ Thị ủy Đồng Hới xuất bản.

Thân nhân Liệt sỹ Quách Xuân Kỳ (2004), Nhớ liệt sỹ Quách Xuân Kỳ, Hoàn Lão.

Thân nhân Liệt sỹ Quách Xuân Kỳ (1989), Nhật ký Quách Xuân Kỳ (bản đánh máy), tài liệu lưu trữ của thân nhân Quách Xuân Kỳ khôi phục từ bản gốc do Thiếu tướng Phan Khắc Hy cung cấp.

Huyện ủy - Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch (1995), Tóm tắt thành tích đề nghị tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Quách Xuân Kỳ gửi Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ngày 18/8/1995.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054