TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Đỗ Hồng Sâm Sâm QBU

Tóm tắt


Tóm tắt: Thiết bị dạy học là một trong những thành tố cơ bản của quá trình dạy học. Nếu không có thành tố cơ bản này hoạt động dạy học không thể diễn ra một cách thuận lợi và đạt được hiệu quả cao. Bài viết trình bày khái niệm thiết bị dạy học, vai trò thiết bị dạy học, quá trình đào tạo sinh viên ở trường đại học, một số yêu cầu khi sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình đào tạo sinh viên ở trường đại học hiện nay.


Từ khóa


Thiết bị dạy học, sinh viên, trường đại họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054