MULTI-LEVEL INVERTER SINGLE PHASE DC/AC FOR PHOTOVOLTAIC (PV) APPLICATIONS

Ngô Viết Song

Tóm tắt


Yêu cầu về bộ nghịch lưu đa mức đã được tăng lên theo thời gian. Tổng độ méo sóng hài THD (Total Harmonic Distortion) ít hơn của điện áp đầu ra bộ biến đổi, độ tăng điện áp ít hơn giữa các van bán dẫn và nhiễu điện từ thấp (EMI) là một số tính năng có lợi của chúng. Trong số tất cả các cấu trúc liên kết đa mức, nghịch lưu nối tầng cầu H (CHB: Cascade H-Bridge) có khả năng mở rộng, tính khả thi và mô đun hóa cao hơn nên chúng được sử dụng rộng rãi. CHB bao gồm các bộ chuyển đổi cầu toàn phần yêu cầu nguồn điện áp DC độc lập có thể không đối xứng. Trong bài báo này, giới thiệu bộ nghịch lưu 7 mức cầu H một pha toàn phần SPWM với điều chế chuyển pha tối ưu. Nó sử dụng điều khiển điện áp và thuật toán di truyền để làm giảm bớt sóng hài và THD trong các điều kiện làm việc khác nhau: đối xứng và bất đối xứng. Mô phỏng Matlab/Simulink được sử dụng để đo lường, khảo sát đánh giá hiệu suất nghịch lưu trong các điều kiện hoạt động khác nhau.


Từ khóa


Multi-level Inverters, Cascade H full-bridge inverter, Genetic Algorithm, harmonic distortion, SPWM single phase.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054