NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Lương Thị Lan Huệ

Tóm tắt


Thực tập sư phạm là một hoạt động thực tiễn đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp dạy học bộ môn cho sinh viên. Nhờ có hoạt động này mà sinh viên hiểu rõ hơn ngành nghề mình đã lựa chọn, hình thành và phát triển các năng lực dạy học, nhen nhóm lòng yêu ngành, yêu nghề cũng như ý thức trách nhiệm về người giáo viên trong tương lai. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Quảng Bình, bài viết khái quát nội dung thực tập sư phạm, những thuận lợi và khó khăn, kết quả đạt được và hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm cho sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị nói riêng.

Từ khóa


Thực tập; Thực tập sư pham; công tác thực tập sư phạm; thực hành nghề.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054