VAI TRÒ GIỚI TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NHÀ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Lê Thị Mai Hương

Tóm tắt


Ở Việt Nam, gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc người cao tuổi. Mô hình chăm sóc người cao tuổi trong gia đình được cung ứng bởi vợ (chồng của người cao tuổi), con cái, vợ (chồng) của con cái, cháu chắt, họ hàng đặc biệt là đang có xu hướng nữ giới hóa. Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy, việc phân công vai trò đang tồn tại sự bất bình đẳng về giới dẫn đến sự khác biệt về áp lực làm giảm hiệu quả chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. Bài viết dựa trên cơ sở lý luận “chia sẻ trách nhiệm” của Litwak hướng đến thiết lập xây dựng “hệ thống chia sẻ trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi”, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và chăm sóc người cao tuổi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi hiện nay.


Từ khóa


Người cao tuổi; gia đình chăm sóc; giới tính; chia sẻ trách nhiệm.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054