XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ, NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ OPENCV TRÊN RASPBERRY PI

Trần Hồ Thủy Tiên, Nguyễn Thị Minh Hỷ, Lê Văn Cường, Nguyễn Thanh Liêm

Tóm tắt


Hiện nay, Internet of Things (IoT) là một trong những yếu tố quan trọng của mọi dự báo về công nghệ tương lai. Dự báo đến cuối 2020 sẽ có 25 tỉ vật dụng có kết nối Internet, mọi vật đều có khả năng trở nên “thông minh” khi có kết nối Internet. Ứng dụng triển khai IoT cũng sẽ làm cho việc quản lý, giám sát con người hiệu quả hơn, xã hội trở nên an toàn hơn và con người ngày càng được bảo vệ tốt hơn. Không nằm ngoài xu hướng ứng dụng công nghệ Internet of Things nhằm nâng cao khả năng giám sát, quản lý con người  tạo hiệu quả trong công tác quản lý cũng như đảm bảo khả năng an ninh. Trong quản lý, giám sát con người, kiểm soát an ninh, điều quan trọng nhất là nhận dạng được con người và xác định thông tin cá nhân của mỗi người. Trong nhận dạng con người có nhận dạng khuôn mặt. Bài báo này trình bày hướng nghiên cứu triển khai và xây dựng hệ thống cho phép một người được nhận dạng khuôn mặt, ghi lại thông tin thời điểm nhận dạng và người được nhận dạng để theo dõi sự xuất hiện của họ trong hệ thống nhằm quản lý, giám sát. Ứng dụng sử dụng mã nguồn mở OpenCV tích hợp trên thiết bị Raspberry Pi để thu thập dữ liệu khuôn mặt, truyền đến Web Service quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu.


Từ khóa


IoT; OpenCV; Raspberry Pi; MongoDB; Nodejs.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054