ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ Ở PHỐ ĐI BỘ CHU VĂN AN - VÕ THỊ SÁU - PHẠM NGŨ LÃO THÀNH PHỐ HUẾ

Nguyễn Hoàng Đông

Tóm tắt


Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch về đêm thông qua đó nâng cao chỉ số lưu trú của khách du lịch là một trong những chiến lược cốt lõi của du lịch Huế trong những năm gần đây. Phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão là một trong số những hoạt động trong chuỗi hoạt động trên. Nghiên cứu này sử dụng bảng hỏi nhằm đo lường sự hài lòng của du khách khi họ đến trải nghiệm, thưởng thức các loại hình dịch vụ ở phố đi bộ trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh sự hài lòng với các dịch vụ ẩm thực, cảnh quan môi trường, an ninh thì các dịch vụ vui chơi, giải trí ở đây chưa mang lại sự hài lòng cho du khách. Điều này cho thấy để nâng cao chỉ số lưu trú thì du lịch Huế thì cần phải có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí ở Phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão

Từ khóa


Phố đi bộ; Phố Tây Huế; Phố Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị SáuTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054