TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ THỐNG ROBOT HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hoàng Văn Dũng

Tóm tắt


Bài báo này trình bày mô hình về giải pháp xây dựng hệ thống robot hỗ trợ, phục vụ người khuyết tật, người già. Hệ thống được thiết kế để có thể giúp người khuyết tật thực hiện một số hoạt động hàng ngày. Trên cơ sở tìm hiểu những nhu cầu cơ bản của người khuyết tật, chúng tôi đề xuất mô hình robot có chức năng tương tác, hỗ trợ di chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác, đẩy cửa, kéo rèm theo các yêu cầu trợ giúp của người khuyết tật. Kết quả của nghiên cứu này là xây dựng mô hình thực nghiệm giải pháp giải hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe của người già và người khuyết tật yếu, người mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống robot sử dụng bảng mạch vi điều khiển nguồn mở Arduino Uno R3 lập trình C trên nền tảng Visual Studio, thư viện mã nguồn mở OpenCV. Hệ thống robot thực nghiệm đã thực hiện được các chức năng cơ bản được xác định trước với độ chính xác cao. Trong tương lai, mô hình robot phục vụ chăm sóc y tế có thể được phát triển đẩy đủ đảm bảo linh hoạt, chính xác, thông minh để có thể ứng dụng trong thực tế.


Từ khóa


Robot, hỗ trợ y tế, chăm sóc người khuyết tật

Trích dẫn bài viết


Hoàng Văn Dũng1, Nguyễn Đăng Ý2, Phosalath Inthanongsin2

Trường Đại học Quảng Bình

Lớp ĐH Công nghệ thông tin K59, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054