PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM CẦN BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỂ DỤC THỂ THAO

Cao phương Cao Phương

Tóm tắt


Sử dụng phương pháp phân tích các công trình khoa học về giảm cân trên thế giới bằng phương tiện thể dục thể thao đã phân tích được các loại bài tập được sử dụng để giảm cân, hồi phục chức năng trị bệnh. Kết quả đã nghiên cứu được những những tồn tại về kiểm soát cường độ bài tập và thời gian tập luyện, từ đó xây dựng các định hướng tiếp tục nghiên cứu giảm cân hiệu quả hơn ở Việt Nam.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054