LỰA CHỌN CÁC TEST KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC BỀN CHUYÊN MÔN NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN CỰ LY 400M LỨA TUỔI 15 – 17 TỈNH QUẢNG BÌNH

Trần Thủy, Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt


Tóm tắt: Từ việc phân tích thực trạng công tác huấn luyện của đội điền kinh trẻ tỉnh Quảng Bình đã nghiên cứu lựa chọn được 06 test đủ độ tin cậy đánh giá sức bền chuyên môn. Kết quả ứng dụng đánh giá thực trạng cho thấy, thành tích của nữ vận động viên đội tuyển Quảng Bình có khoảng cách khá xa so với các tiêu chuẩn đẳng cấp kiện tướng, cấp I Quốc gia ở cự ly 200m và nữ vận động viên đội tuyển trẻ Hà Nội lứa tuổi 15 – 17 trên các test đã kiểm tra


Từ khóa


evaluate; test; female athlete; Quang Binh; professional endurance; 400mTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054