PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LUYỆN TẬP BÓNG CHUYỀN HƠI NGƯỜI TRUNG – CAO TUỔI PHƯỜNG NAM LÝ, TP ĐỒNG HỚI

Trần Thủy

Tóm tắt


Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đã điều tra phân tích được thực trạng tập luyện Bóng chuyền hơi người Trung – cao tuổi ở Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình trên các bình diện như: số buổi tập luyện bóng chuyền hơi tương đối ổn định; các giải thi đấu chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia thi đấu của người tập; đội ngũ hướng dẫn viên, HLV chuyên môn còn hạn chế; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn; sự yêu thích tập luyện môn thê thao này chưa nhiều; người tập sử dụng kỹ thuật chưa đa dạng.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054