QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HỌC MỸ THẾ KỶ XX

Phạm Thị Hà

Tóm tắt


Trong những năm đầu thế kỷ XX, với sự phát triển nhanh chóng về nền kinh tế ở nước Mỹ, đề tài “chủ nghĩa vật chất” đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà văn ở Mỹ. Bài viết trình bày sự phân tích khái niệm chủ nghĩa vật chất (materialism), bối cảnh con người theo đuổi chủ nghĩa vật chất ở Mỹ và miêu tả hoàn cảnh lịch sử về sự phát triển của chủ nghĩa vật chất ở Mỹ thế kỷ 20. Từ đó, phân tích tính tương quan của các khái niệm chủ nghĩa vật chất, đồng tiềnhạnh phúc thông qua việc phân tích số phận nhân vật trong hai tác phẩm văn học Mỹ: The Egg của Sherwood Anderson và The Blues I’m playing của Langston Hughes.


Từ khóa


chủ nghĩa vật chất; văn học MỹTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054