XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRYPTOPHAN CỦA SÂM BỐ CHÍNH BẰNG MÁY SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

Trần Lý Tưởng

Tóm tắt


Abelmoschus Sagittifolius (Kurz) Merr, còn được gọi là sâm Bố Chính, sâm Phú Yên, sâm Báo, sâm Thổ Hào là một loại thảo dược.  Đây là loài sâm được phát hiện lần đầu tiên tại Quảng Bình với tên gọi sâm Bố Chính và được khôi phục thành công bởi sự hợp tác giữa các nhà khoa học trường Đại học Quảng Bình và công ty TNHH nông nghiệp cao Tuệ Lâm. Hiện nay, loài sâm này được nhiều tỉnh thành nhân rộng và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để có cơ sở xây dựng chuỗi sản phẩm dinh dưỡng đầu ra cho loài dược liệu này, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu xác định hàm lượng tryptophan trong củ sâm Bố Chính, Kết quả cho thấy, hàm lượng tryptophan tổng số là 0.0643% và hàm lượng tryptophan tự do chiếm 0.0383%. 

Từ khóa


Abelmoschus Sagitt, axit amin, sâm Bố Chính, HPLC, Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054