HIỆU QUẢ CỦA TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG TYPE 2 LỨA TUỔI 45 – 59 Ở ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH

Cao Phương Cao Phương

Tóm tắt


Nghiên cứu lựa chọn được 05 bài tập thể dục thể thao và phương án tập luyện phù hợp cho 08 bệnh nhận tiểu đường không phục thuộc Insulin. Kết quả sau 03 tháng tập luyện các chỉ số Đường khi đói, HbA1c, BMI của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng ở ngưỡng xác suất P < 0.05. Từ đó khẳng địnhviệc tập luyện thể dục thể thao khoa học sẽ có tác dụng tốt trong việc kiểm soát lượng đường huyết đối với bệnh nhân bị bệnh tiểu đường Type 2 lứa tuổi 45 – 49 trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054