Khảo sát một số biến thể tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Hoàng Hoa Ngọc Lan

Tóm tắt


Anh ngữ là thứ tiếng chúng ta có thể dùng trên diện rộng nhất, tại nhiều quốc gia nhất. Ngoài nước Anh, có 60 trên tổng số 196 quốc gia xem tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Cũng chính vì lý do đó mà tiếng Anh có nhiều biến thể trên khắp thế giới, và thậm chí trong cùng một quốc gia. Đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – khoa Ngoại ngữ, iệc liên tục cập nhật những thông tin và vốn hiểu biết về ngôn ngữ là một điều cần thiết. Bài báo này tập trung vào khảo sát một số các biến thể tiếng Anh đang được sử dụng phổ biến tại địa bàn thành phố Đồng Hới với mong muốn giúp sinh viên khắc phục những khó khăn trên để thành công hơn trong giao tiếp và làm việc với người ngoại quốc, tạo động lực và sự hứng thú cho sinh viên trong việc học tập cũng như trong công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch sau này.


Trích dẫn bài viết


Hoàng Hoa Ngọc Lan

khoa Ngoại Ngữ, Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054