GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Đình Hùng

Tóm tắt


Liên quan đến việc giáo dục ngoại ngữ ở trường đại học trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, bài viết trình bày thực trạng việc dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Quảng Bình, giải thích nguyên nhân tại sao chất lượng đào tạo tiếng Anh tại Trường vẫn chưa cao. Từ thực tiễn đó, tác giả nêu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của Nhà trường trong những năm tiếp theo. Chi tiết về nội dung sẽ được trình bày trong các mục của bài viết.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054