KỸ NĂNG ĐỆM HÁT CƠ BẢN TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬCHO SINH VIÊN SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON

Bùi Thị Kim Oanh

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một số kĩ năng đệm đàn Organ điện tử trong chương trình Mầm non nhằm giúp sinh viên mở rộng hiểu biết thêm về cách đệm đàn để vận dụng vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động âm nhạc. Bài viết còn góp phần làm rõ thêm một số vấn đề về lý luận của việc dạy học đàn Organ điện tử cho sinh viên giáo dục Mầm non.


Từ khóa


Kỹ năm đệm đàn; Organ điện tử; Âm nhạc, Mầm nonTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054