CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Phạm Thị Yến, Nguyễn Kế Tam

Tóm tắt


Hội nhập quốc tế và sự phát triển của giáo dục đòi hỏi các trường sư phạm không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải chú trọng đến quá trình hình thành và rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên. Bài viết đề cập đến một số vấn đề về kỹ năng nghề giải pháp rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực.


Từ khóa


Kỹ năng; kỹ năng nghề; giáo viên mầm non; sinh viên mầm non; tiếp cận năng lựcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054