DẠY HỌC CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 1885-1954 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Nguyễn Thị Như Hòa

Tóm tắt


Tóm tắt: Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, nơi giao thoa và hội tụ những điều kiện tự nhiên, những giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của hai miền Bắc - Nam. Bài viết đề cập đến việc dạy học các nhân vật lịch sử Quảng Bình giai đoạn 1885-1954 ở các trường trung học phổ thông và đề xuất một số biện pháp trong giảng dạy để việc hiểu đúng và đánh giá khoa học về nhân vật lịch sử như một yêu cầu cốt lõi của việc nắm kiến thức lịch sử của học sinh, từ đó hình thành nhân cách của các em trong cuộc sống.


Từ khóa


Nhân vật lịch sử, Quảng Bình, giai đoạn 1885-1954, trung học phổ thông.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054