GỢI Ý TIẾN TRÌNH TRONG GIÁO DỤC TRỊ LIỆU CHO TRẺ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguyễn Thị Như Hương

Tóm tắt


Trẻ bị xâm hại tình dục là một trong những nhóm trẻ em được chú trọng trợ giúp trong những năm gần đây. Đặc biệt khi nghị định 56/2017/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em được ban hành và có hiệu lực thì việc giáo dục trị liệu hay hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ bị xâm hại tình dục nói riêng đã có cơ sở pháp lý cụ thể hơn để thực hiện. Trong bài viết này, tác giả đưa ra gợi ý tiến trình hỗ trợ trị liệu trẻ bị xâm hại tình dục từ góc nhìn của công tác xã hội.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054