CHUYỂN ĐỔI TỪ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM MONOLITH SANG KIẾN TRÚC MICROSERVICE VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

Lê Minh Thắng

Tóm tắt


Phát triển phần mềm ngày càng linh hoạt hơn về cài đặt và thực thi. Một trong những con đường hướng đến đó là sự chuyển đổi từ kiến trúc nguyên khối sang kiến trúc microservice. Trong kiến trúc này, nơi mà microservices có thể được cập nhật, sửa đổi và thay thế một cách tự do hơn, xây dựng phần mềm cũng trở nên đơn giản hơn, vì thích ứng và triển khai mã dễ dàng hơn so với khi sử dụng một kiến trúc nguyên khối, nơi hầu hết mọi thứ đều được kết nối. Bài báo này đề cập kiểu cách chuyển đổi này. Với mục tiêu là xác định lý do tại sao các công ty phần mềm quyết định thực hiện sự chuyển đổi như vậy và xác định những thách thức mà các công ty có thể phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi này.

Từ khóa


Monolith, microservicesTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054