SỬ DỤNG CHU KỲ CHUYỂN ĐỔI TIỀN MẶT TRONG NGHIÊN CỨU TÍNH THANH KHOẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Trương Thùy Vân

Tóm tắt


Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là một chỉ tiêu đang được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đây được xem là một trong những chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản của các doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng chu kỳ chuyển đổi tiền mặt như là biến đại diện cho tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Bất động sản (BĐS) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy, yếu tố thời gian làm giảm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của các doanh nghiệp BĐS, ngoài ra, quy mô và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu càng tăng thì chu kỳ chuyển đổi tiền mặt càng giảm. Trong khi đó tỷ suất sinh lời và tăng trưởng doanh thu tăng làm cho chu kỳ chuyển đổi tiền mặt tăng lên.


Từ khóa


Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt; Bất động sản; doanh nghiệp niêm yết; tính thanh khoản

Trích dẫn bài viết


Trương Thùy Vân, Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054