NGHIÊN CỨU BỘT NANO KIM CƯƠNG BỊ THIÊU KẾT Ở NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CAO BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X VÀ CỘNG HƯỞNG THUẬN TỪ ĐIỆN TỬ

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Bột nano kim cương được tổng hợp bằng phương pháp sóng xung kích (detonation nanodiamond DND) và các mẫu thiêu kết tương ứng của chúng được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR). Kết quả cho thấy sự thay đổi thành phần pha trong các mẫu đo được thiêu kết ở các điều kiện khác nhau: mẫu thiêu kết ở nhiệt độ 1573 oC và áp suất 5 GPa nằm ở trạng thái nén với hằng số mạng giảm từ 3.569 Å xuống còn 3.557 Å; trong mẫu thiêu kết ở nhiệt độ  1800 oC và áp suất 8 GPa quan sát thấy sự xuất hiện của đỉnh nhiễu xạ (002) ứng với pha than chì trên phổ XRD và sự biến đổi của đường tín hiệu EPR từ dạng đối xứng sang bất đối xứng và sự giảm đáng kể của hệ số g từ 2.00249 xuống còn 1.99871 và độ rộng vạch phổ từ 0.89 mT xuống còn 0.18 mT. Thiết lập khả năng sử dụng phối hợp phương pháp XRD và EPR để nghiên cứu cấu trúc và thành phần pha của nano kim cương.

Từ khóa


Nano kim cương, thiêu kết, nhiệt độ và áp suất cao, nhiễu xạ tia X, cộng hưởng thuận từ điện tửTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054