KỸ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) đã được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới do tác động tích cực của nó đối với sự hài lòng của người học và kết quả học tập. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây là một phương pháp dạy học khá mới mẻ nên những hiểu biết về nó ở chính đội ngũ các nhà giáo dục còn nhiều hạn chế và chưa thống nhất. Bài viết sẽ tập trung làm rõ khái niệm, lợi ích của mô hình lớp học đảo ngược, làm rõ quy trình dạy học và kỹ năng thiết kế bài học Triết học Mác - Lênin theo mô hình này.


Từ khóa


: Lớp học đảo ngược, kỹ năng, kỹ năng thiết kế bài học, triết học, triết học Mác – Lênin.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054