ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Trần Văn Cường

Tóm tắt


Đào tạo trực tuyến là thuật ngữ ngày càng phổ biến trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0. Chuyển đổi số vốn nằm trong kế hoạch của nhiều trường đại học nhưng chỉ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đào tạo trực tuyến mới thật sự được triển khai mạnh mẽ. Đào tạo trực tuyến đã thể hiện những ưu điểm lớn như tính linh động về thời gian, không gian, khoảng cách địa lý, giảm chi phí. Rất phù hợp với yêu cầu của xã hội phát triển hiện nay. Dạy học trực tuyến không chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt mà nó cần được khai thác sử dụng thường xuyên và lâu dài. Trong bài báo này chúng tôi trình bày một số vấn đề liên quan đến đào tạo trực tuyến và đề xuất một số hình thức triển khai đào tạo trực tuyến tại Trường Đại Học Quảng Bình. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054