MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

lương THỊ LAN HUỆ

Tóm tắt


Phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội là một chiến lược quan tâm hàng đầu của các trường đại học nói chung và trường đại học Quảng Bình nói riêng. Từ thực tiễn công tác phát triển đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Quảng Bình, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo theo định hướng ứng dụng.

 


Từ khóa


: Giảng viên; phát triển đội ngũ giảng viên; định hướng ứng dụng; Trường Đại học Quảng Bình.

Trích dẫn bài viết


Th.s Lương Thị Lan Huệ

Khoa Luật, Trường Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054