NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỄN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM

Nguyễn Xuân Hương

Tóm tắt


Trong bối cảnh hội nhập và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc làm cho giới trẻ đang được nhiều người quan tâm với nhiều vấn đề đặt ra. Ở Việt Nam, những khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng của sinh viên mới ra trường đang là một trở lực lớn, gây lãng phí nguồn nhân lực. Trong giới hạn của bài viết, nhóm nghiên cứu khảo sát, đánh giá các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, đề xuất nhóm giải pháp nhằm tạo động lực, môi trường thuận lợi để phát huy nguồn nhân lực trẻ sau quá trình đào tạo.


Từ khóa


sinh viên, kỹ năng tìm việc làm, tốt nghiệp, Trường Đại học Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054