MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Trương Thị Tư, Lý Thị Thu Hoài

Tóm tắt


Trường Đại học Quảng Bình là một trường đại học địa phương, vừa có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đại, vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ trang bị những kiến thức, kĩ năng của những nghề nghiệp cụ thể cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trường Đại học Quảng Bình cũng như nhiều trường đại học địa phương khác gặp không ít khó khăn trong công tác mở mã ngành, tuyển sinh, kéo theo nhiều khó khăn, thách thức cho sự duy trì và phát triển của Nhà trường. Nhà trường cần nghiên cứu, xây dựng mối quan hệ chiến lược giữa Nhà trường với chính quyền địa phương, các sở, ban ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng, phát triển ngành nghề và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và khu vực trong giai đoạn mới.


Trích dẫn bài viết


Lao động được coi là nguồn lực quan trọng, quý báu nhất và có vai trò quyết định sự thành công của quá trình phát triển tỉnh nhà. Vì vậy, Trường Đại học Quảng Bình cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, đào tạo bài bản, thay đổi tư duy, lề lối làm việc để cung ứng được một lực lượng lớn lao động đủ tài, đủ lực, đưa Quảng Bình sớm trở thành một tỉnh có nền công nghiệp vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH trong thời kỳ hội nhập và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và củng cố mối gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; liên kết, thành lập mạng lưới đào tạo ngành nghề cấp IV nội tỉnh giữa Nhà trường với các trường cao đẳng trên địa bàn; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054