Đánh giá hiệu quả tổ hợp bài tập thể chất phù hợp cho người bị máu nhiễm mỡ lứa tuổi 35 – 44 ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Nguyễn Quang Hòa

Tóm tắt


Máu nhiễm mỡ là bệnh phổ biến trên toàn cầu và gây nguy hại đến sức khỏe. Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng bệnh máu nhiễm mỡ và tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với cơ thể. Từ kết quả có được chúng tôi xây dựng và đánh giá hiệu quả tổ hợp bài tập thể chất phù hợp cho người bị máu nhiễm mỡ lứa tuổi 35 – 44, giúp cho người bị máu nhiễm mỡ có những phương pháp tập luyện phù hợp.


Từ khóa


máu nhiễm mỡ, tổ hợp bài tập thể chấtTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054