THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH ỐC HƯƠNG (Babylonia areolata) TRONG AO LÓT BẠT TẠI XÃ HẢI NINH – HUYỆN QUẢNG NINH – TỈNH QUẢNG BÌNH

Phan Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Thử nghiệm nuôi thương phẩm ốc hương trong ao lót bạt được thực hiện nhằm tạo thêm việc làm giúp các nông hộ cải thiện thu nhập. Mô hình được triển khai tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2021. Ốc hương giống có khối lượng trung bình 0,2 g/con, được nuôi trong ao lót bạt với mật độ 200 con/m2. Ốc được cho ăn cá tạp, tỷ lệ 5 - 10% trọng lượng thân. Trong quá trình nuôi, các yếu tố môi trường nước ao biến động trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của ốc. Sau 6 tháng nuôi, ốc đạt khối lượng 9,6 g/con. Tốc độ tăng trưởng theo ngày của ốc đạt 0,052 g/ngày, tỷ lệ sống đạt 80%, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) dao động từ 3,2 đến 3,7. Năng suất ốc nuôi trung bình là 15341,61 kg/ha. Tỷ suất lợi nhuận đạt 0,74.

Từ khóa


ốc hương, nuôi thâm canh, sinh trưởng

Trích dẫn bài viết


PhanThị Mỹ Hạnh

Viện Nông nghiệp - Môi trường

Trường Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054