GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ

Lê Sỹ Điền

Tóm tắt


Nho lâm ngoại sử là một bức tranh tổng thể, toàn diện về giới nho sĩ cuối đời Thanh được vẽ bằng tất cả cảm xúc và tấm lòng của người họa sĩ văn chương. Tác giả đã khéo léo sắp xếp và lồng ghép những mảng màu cuộc sống vào trong bức tranh đem đến cho độc giả một cái nhìn chân thực, khách quan về một xã hội chạy theo công danh, tiền tài; một rừng nho phong hóa về bản chất, mất hết nhân cách; một bè lũ quan lại, tay sai hà hiếp dân chúng. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung đi sâu, tìm hiểu giọng điệu nghệ thuật tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử, qua đó thấy được nét độc đáo, đặc sắc trong phong cách sáng tác của nhà văn Ngô Kính Tử.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054