VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA HUYỆN LỆ THỦY (QUẢNG BÌNH) TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ 1965 ĐẾN 1973

Nguyễn Đăng Truyền

Tóm tắt


Huyện Lệ Thủy cùng với Vĩnh Linh là địa bàn tiếp cận với chiến trường miền Nam, nơi chuyển tiếp sức mạnh của miền Bắc chi viện cho chiến trường. Trong suốt 8 năm đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam và leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân và dân Lệ Thủy phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng Lệ Thủy thành mẫu hình tiêu biểu của Quảng Bình về 3 hình thái của chiến tranh nhân dân là sản xuất, chiến đấu và chi viện chiến trường. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh vai trò quan trọng của Lệ Thủy không chỉ trong việc xây dựng và triển khai hình thế chiến tranh nhân dân ngay tại địa phương mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược ở Quảng Bình, đối với hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam


Từ khóa


Huyện Lệ Thủy; kháng chiến chống MỹTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054