Phát triển năng lực nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai theo tiếp cận tình huống: một nghiên cứu trong dạy học chủ đề đạo hàm

Lê Thị Bạch Liên, Lê Văn Cường

Tóm tắt


Chuẩn bị cho các sinh viên ngành sư phạm toán (giáo viên toán tương lai) các kiến thức toán học và năng lực nghiệp vụ thích hợp, cần thiết cho việc dạy học là một vấn đề quan trọng trong đào tạo giáo viên toán. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu và làm rõ mô hình năng lực theo tiếp cận tình huống, từ đó đề xuất khung phân tích bài học để phát triển năng lực nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai. Bài viết cũng mô tả kết quả thực nghiệm khi sử dụng khung phân tích bài học để phát triển năng lực cho giáo viên toán tương lai trong ngữ cảnh dạy học chủ đề đạo hàm. Các kết quả này cũng giúp tác giả rút ra những kết luận có ý nghĩa về vấn đề phát triển năng lực nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai ở Việt Nam.


Từ khóa


Năng lực nghiệp vụ, tiếp cận tình huống, dạy học, giáo viên toán tương lai, đạo hàm.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054