ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH ĐỂ TƯ VẤN CHỌN NGÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Phạm Xuân Hậu, Từ Thị Bích Hồng

Tóm tắt


Việc chọn ngành đối với học sinh phổ thông là bài toán rất quan trọng. Việc chọn đúng ngành học giúp các em định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng, đam mê và cơ hội của bản thân. Do vậy, các em cần có sự tư vấn, định hướng để có thể lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp khi đăng ký xét tuyển vào các Trường Đại học, Cao đẳng. Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng kỹ thuật cây quyết định dựa vào dữ liệu điểm các môn học của học sinh để đưa ra các tập luật suy luận từ đó đưa vào hệ thống để tư vấn cho các em ngành học phù hợp khi chọn các ngành học ở các trường đại học, cao đẳng.

 


Từ khóa


Môn học, Điểm môn học, Cây quyết định, Thuộc tính, Ngành họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054