NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN DÙNG ĐỂ TRÍCH XUẤT KHỐI U TRONG ẢNH Y TẾ

Võ Hoàng Thành

Tóm tắt


Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu đã ứng dụng thị giác máy tính vào y học và thu được những thành công lớn, góp phần nâng cao công việc khám và chữa bệnh cho xã hội. Một trong những kỹ thuật được ứng dụng nhiều vào y học, đó là kỹ thuật phân đoạn dùng để xử lý hình ảnh trong y tế. Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng mô hình hệ thống phân đoạn vùng bệnh trong ảnh y tế: Đầu tiên, xây dựng mô hình U-Net áp dụng cho bài toán phân đoạn khối u não. Tiếp theo, xây dựng mô hình U-Net kết hợp Residual block dùng để phân đoạn khối u. Chúng tôi dùng ảnh đầu vào 4D của bộ dữ liệu BraTS 2018 được thu thập bằng máy quét MRI, để giải quyết bài toán ảnh y tế của khối u não bộ người. Hình ảnh phân đoạn khối u não thu được qua mô hình huấn luyện đã phân rõ được các lớp với nhau.  
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054