ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nguyễn Thị Hoàn

Tóm tắt


Phương pháp giải toán hóa học dựa vào định luật bảo toàn khối lượng là một trong những phương pháp được đưa ra sớm nhất và cũng có thể nói là diện sử dụng rộng rãi nhất, được nhiều sách báo, tài liệu đề cập đến. Bài viết này nghiên cứu các nguyên tắc và phạm vi áp dụng phương pháp bảo toàn theo nghĩa rộng hơn (bao gồm bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron và bảo toàn điện tích) trong một số dạng bài toán của chương trình hóa học ở trường phổ thông.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054