LUẬT MẠNH SỐ LỚN DẠNG MARCINKIEWICZ-ZYGMUND CHO CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN TRONG KHÔNG GIAN METRIC

Phạm Trí Nguyễn, Phạm Trí Nguyễn

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập một số kết quả dạng luật mạnh số lớn cho các biến ngẫu nhiên thỏa mãn bất đẳng thức cực đại với số mũ   trong không gian metric.


Từ khóa


Luật mạnh số lớn; Hội tụ hầu chắc chắn; Không gian tổ hợp lồi.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054