QUAN NIỆM VỀ ĐỨC “NHÂN” TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

Nguyễn Thị Quế Thanh

Tóm tắt


Nếu tư tưởng hỗn đồng đóng vai trò chủ đạo trong đó có quan niệm nhân quả báo ứng là tư tưởng chủ yếu của “Tam Quốc chí bình thoại” thì tư tưởng cơ bản của tiểu thuyết sử thi “Tam Quốc diễn nghĩa” là hệ tư tưởng Nho giáo. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” lý tưởng của La Quán Trung chủ yếu hình thành do ảnh hưởng của Nho giáo cổ truyền về sự cai trị nhà nước và hành vi con người. Và cũng  xuất phát từ thực tại của một xã hội loạn ly, từ ước mơ, khát vọng của quần chúng nhân dân, tác giả La Quán Trung đặc biệt chú trọng nhiều đến quan niệm về đức “nhân” trong việc thể hiện lý tưởng thẩm mỹ của mình khi tạo dựng các kiểu nhân vật điển hình. Tìm hiểu quan niệm về đức “nhân” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung hy vọng sẽ góp thêm một hướng tiếp cận mới khi nghiên cứu tác phẩm này.


Từ khóa


tư tưởng; nho giáo; đức nhân; văn học; Trung QuốcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054