NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC CHO TẢI BIẾN TẦN

Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đoài

Tóm tắt


Hiện nay sự tồn tại các phần tử phi tuyến trên lưới điện của nhà cung cấp cũng như về phía phụ tải làm xuất hiện các sóng hài, ảnh hưởng đến tính năng vận hành của lưới điện và thiết bị. Các phần tử phi tuyến điển hình là lõi thép của máy biến áp, động cơ (đặc tính bão hoà của vật liệu sắt từ), các dụng cụ bán dẫn công suất như diode, thyristo của các bộ biến đổi là nguyên nhân sinh ra sóng hài. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy sự quan trọng cần phải khống chế mức độ phát thải sóng hài lên lưới điện. Giải pháp lọc tích cực đang được xem xét đưa vào vì nó có khả năng tự động bù lại các sóng điều hòa dòng diện cũng như bù cos phi của hệ thống điện trong phạm vi biến đổi rộng của phụ tải. Bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của tải biến tần lên nguồn cung cấp và trên cơ sở đó thiết kế bộ lọc tích cực (AF: Active Filter) nhằm triệt tiêu sóng điều hòa bậc cao cho nguồn.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054