NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ SAVONIUS SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ ĐỂ CHIẾU SÁNG

Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ

Tóm tắt


Hiện nay, Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để tiến tới một thành phố xanh. Một trong những hướng nghiên cứu là tận dụng nguồn năng lượng gió để phát điện chiếu sáng cho các khu công cộng, khu resort dọc theo bờ biển Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu là tính toán, thiết kế chế tạo được động cơ Savonius 2 tầng cánh sử dụng năng lượng gió phù hợp với tốc độ trung bình 3,3m/s. Thiết bị chế tạo có kích thước phù hợp khi lắp đặt dọc theo bờ biển, dễ dàng tháo dỡ khi gió lớn hơn cấp 7. Từ thiết bị chế tạo, nhóm nghiên cứu thực hiện các thử nghiệm để đánh giá công suất thực tế và hiệu suất thực tế của thiết bị.


Từ khóa


Năng lượng gió; thay thế năng lượng hóa thạch; tiết kiệm năng lượng; động cơ savonius; tuabin gióTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054