TỐI ƯU HOÁ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LIỀU KẾ \(CaSO_4:Tm\) DÙNG TRONG ĐO LIỀU PHÓNG XẠ TÍCH LUỸ MÔI TRƯỜNG LÒNG ĐẤT

Trần Ngọc

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu công nghệ chế tạo, các tính chất quang của vật liệu \(CaSO_4\) pha tạp Tm với mục tiêu sử dụng làm cảm biến đo liều tích luỹ. Các nghiên cứu cho thấy liều kế chế tạo từ vật liệu \(CaSO_4:Tm\) có tốc độ suy giảm tín hiệu khá thấp (cỡ 2,0%), độ nhạy cao (vào cỡ 1μGray), độ ổn định nhiệt, cơ, hoá và quang học cao,... đây là các thông số phù hợp với tiêu chí sử dụng liều kế \(CaSO_4:Tm\) trong việc đo liều tích lũy môi trường lòng đất.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054