ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH RỪNG ỔN ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phan Thanh Quyết

Tóm tắt


Ứng dụng ảnh viễn thám có độ phân giải 2,5m trong việc xác định tài nguyên rừng đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong việc quản lý tài nguyên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng. Bằng các thuật toán phân loại có kiểm định và phương pháp xây dựng mô hình rừng ổn định, thành lập bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng, từ đó xác định được mô hình rừng ổn định cho khu vực nghiên cứu là cơ sở đáng tin cậy cho công tác quản lý bảo vệ rừng một cách hiệu quả. Bài báo đã đề cập đến việc ứng dụng ảnh viễn thám và mô hình rừng ổn định vào thực tiễn sản xuất.


Từ khóa


Ảnh viễn thám; mô hình rừng ổn địnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054