“TRÒ CHƠI” CỐT TRUYỆN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN RAYMOND CARVER

Lê Huy Bắc, Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Raymond Carver – chủ soái của chủ nghĩa cực hạn, cây bút truyện ngắn hậu hiện đại nổi tiếng với kiểu chơi ngôn từ của mình. Bài viết tập trung phân tích “trò chơi” cốt truyện  để chứng minh phong cách cực hạn của bậc thầy truyện ngắn này.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054