THIỀN SƯ ĐỖ PHÁP THUẬN VỚI NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM BUỔI ĐẦU KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Trong bối cảnh các triều đại phong kiến nước ta ngày xưa chưa có cơ quan chuyên trách về ngoại giao như bây giờ thì các hoạt động bang giao của triều đình đều dựa vào những vị quan tài giỏi, những nhà văn hóa tinh thông địa lý, lịch sử, văn học, có tài năng mẫn tiệp, ứng đối nhanh trí, thông minh. Trong buổi đầu độc lập, họ trước hết là các tri thức Phật giáo – những trí thức đầu tiên của dân tộc, đóng vai trò quan trọng đối với nền chính trị quốc gia. Thiền sư Đỗ Pháp Thuận là một trong số những trí thức yêu nước tiêu biểu ấy. Ông không chỉ được biết đến như một nhà thiền sư tinh thông địa lý, lịch sử, văn hóa mà còn được biết đến như một nhà chính trị, ngoại giao tài đức, trí dũng song toàn. Điều gì đã hun đúc nên phong cách ngoại giao mẫn tiệp ở bậc thiền sư này? Trong bối cảnh lịch sử dân tộc buổi đầu kỷ nguyên độc lập, ông đã có đóng góp gì đối với nền ngoại giao nước nhà? Đó sẽ là những vấn đề trọng tâm mà chúng tôi tập trung nghiên cứu và muốn làm sáng rõ.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054