CẤU TRÚC HƯỚNG NỘI TRONG TIỂU THUYẾT R. TAGORE

Nguyễn Văn Hạnh

Tóm tắt


R. Tagore (1861 – 1941) là một tài năng kiệt xuất trong văn học Ấn Độ thế kỷ XX. Ông sáng tạo trên nhiều thể loại, trong đó có tiểu thuyết. Tiểu thuyết R. Tagore thuộc khuynh hướng tiểu thuyết hướng nội. Bài viết đã khảo sát, phân tích và khái quát một số phương diện nổi bật trong cấu trúc hướng nội của tiểu thuyết R. Tagore (cái nhìn hướng nội; tổ chức cốt truyện, tình huống hướng nội; sử dụng độc thoại nội tâm và dòng chảy ý thức). Từ đó, nhận diện phong cách tiểu thuyết R. Tagore và những đóng góp của ông cho quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XX.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054