LÊ TRỰC - VÕ TƯỚNG CẦN VƯƠNG CUỐI THẾ KỶ XIX

Nguyễn Thế Hoàn

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến Lê Trực - Võ tướng Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Thông qua việc luận giải môi trường địa lý nhân văn của vùng đất cũng như những hoạt động sôi nổi của ông trong thời thơ ấu và trưởng thành, tác giả khẳng định công lao đóng góp của Lê Trực đối với lịch sử dân tộc trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó góp phần làm rõ hơn cuộc đời đầy sóng gió và những cống hiến to lớn của ông.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054