Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

 


Ảnh trang chủ tạp chí

T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở KHU VỰC SÔNG KIẾN GIANG HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ PDF
Nguyễn Mậu Thành
MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN PID FUZZY ADAPTIVE CHO ĐỘNG CƠ SERVO DC PDF
Nguyễn Công Vinh
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XANH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MIẾN NGỌT LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC Ở QUẢNG BÌNH PDF
Đinh Thị Thanh Trà
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI RAU RỪNG TẠI QUẢNG BÌNH PDF
Trần Lý Tưởng
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ PDF
Mai Thi Nhu Hang
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1960 PDF
Đinh Thị Kim Ngân
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH PDF
Nguyễn Thị Kim Phụng
KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO PDF
Dương Thị Ánh Tuyết


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054