T. 6, S. 3 (2017)

Tạp chí KH&CN số 15

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG THÔNG MINH VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Trần Phương Nam, Ngô Viết Song, Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Đoài
THIẾU TƯỚNG HOÀNG SÂM VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ÔNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT VAN CẬN - HIỆN ĐẠI
Lê Trọng Đại
Dấu ấn văn hóa trong thơ Hoàng Vũ Thuật
Mai Thị Liên Giang
ĐẶC ĐIỂM NHẤN MẠNH TRONG BỊ ĐỘNG TIẾNG ANH THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA M.A.K HALLIDAY
pham thi ha
VAI TRÒ CỦA BÁO CÁO TÍCH HỢP TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP
Phan Thị Thu Hà
ĐỐI CHIẾU TỪ TỈ DỤ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Võ Văn Quốc Huy, Lại Thị Mỹ Hướng


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054