T. 23, S. 3 (2023)

T. 3, S. 9 (2023): TCKH&CN SỐ 23 (3)

Số ra tháng 9 năm 2023

Mục lục

Articles

MÃ CYCLIC CÓ ĐỘ DÀI $7p^s$ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA CHÚNG Không đề ##common.remote##
Trần Thiên Ân, Nguyễn Thị Thu Hà
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Trần Văn Cường, Cao Thị Minh Huyền
PHÂN BỐ ION HÓA SƠ CẤP TRONG BUỒNG PHÂN HẠCH
Lê Hiền
DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Trần Hồng Nga
BẢO TỒN BIT-ALIASING DỰA TRÊN VIỆC LẤY MẪU TUẦN TỰ CHO CÁC CHỨC NĂNG KHÔNG THỂ SAO CHÉP VẬT LÝ VỚI SỰ BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ
Nguyễn Thị Hà Phương
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TRÊN NÚI ĐÁ VÔI Ở XÃ THẠCH HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
Đinh Thị Thanh Trà
FEATURES OF ENGLISH INVERSION SENTENCES IN TERM OF THEME – RHEME STRUCTURE ĐẶC ĐIỂM CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH TRÊN BÌNH DIỆN CẤU TRÚC ĐỀ -THUYẾT
pham thi ha
ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIAN NHẬP ASEAN ĐẾN LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG BÌNH QUA LĨNH VỰC TỰ DO HÀNG HÓA VÀ TỰ DO HÓA LAO ĐỘNG
Phan Thị Thu Hà
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Trần Nguyên Hào
GERIATRIC CARE AT FAMILIES IN DONG HOI CITY, QUANG BINH PROVINCE FROM SOCIAL EXCHANGE PERSPECTIVE CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CÁC GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ GÓC NHÌN TRAO ĐỔI XÃ HỘI
Lê Thị Mai Hương
TÍNH LIÊN VĂN BẢN TRONG TRUYỆN NGẮN QUÝ THẾ
Bùi Khánh Như
TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Kim Phụng
NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CẢNH QUAN VĂN HOÁ Ở LƯU VỰC SÔNG SON, ĐỀ XUẤT CÁC TUYẾN DU LỊCH NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÀ BẢO TỒN VĂN HOÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cao Thị Thanh Thuy, Lê Hải Thành, Võ Thị Nho, Hoàng Anh Vũ, Võ Văn Thiệp
ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HỌC SINH LỚP 6 THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Thủy
Exponential stability of stochastic hybrid differential equations with delayed impulses
Phan Trọng Tiến


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054