T. 7, S. 2 (2018)

Tạp chí KH&CN số 17

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH PDF
bui thị thục anh
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (INDOLE-3 BUTYRIC ACID) ĐẾN HIỆU QUẢ GIÂM CÀNH MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH PDF
Nguyễn Thị Hương Bình
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH BẰNG SMARTPHONE PDF
Nguyen Van Doai
TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG PDF
Nguyen Thi Thanh Tung
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH PDF
Nguyễn Xuân Hảo
TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN PDF
Nguyễn Thế Hoàn, Lương Hồng Văn
Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn PDF
Lại thị Hương
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH PDF
tran thi thu thuy
SỰ TAN RÃ MÔ HÌNH KHÔNG GIAN TRUYỀN THỐNG QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO PDF
Dương Thị Ánh Tuyết
Communicative Activities in the English High School classrooms in Quang Binh Province: Problems and possible solutions PDF (English)
pham thi ha


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054